Andrea Janssens – abstracte schilderijen

Over Andrea

Voor Andrea Janssens is schilderen een zoektocht om op authentieke wijze elementen uit haar eigen levensverhaal naar verf te vertalen. Janssens vertrekt vaak van concrete zaken: iets wat ze heeft meegemaakt of heeft gelezen in de krant, iets wat ze heeft gezien. Vaak is de aanleiding een bericht over onrecht tegen vrouwen, een thematiek die haar persoonlijk raakt. Maar het kan ook een kindertekening zijn die haar inspireert. Toch zijn Andrea Janssens schilderijen zelden figuratief – in de loop der jaren is haar werk steeds abstracter geworden.De duidelijke ideeën die Andrea Janssens bij aanvang heeft, vervagen terwijl ze schildert. Daarbij gaat ze heel intuïtief te werk, vertrekkend van een heel eigen kleurenpalet, waarin een doorleefd okergeel, een vlezig rozerood en een zinderend bleekblauw de boventoon voeren. Al schilderend beginnen kleuren en vormen een eigen leven te leiden. Gaandeweg tekenen zich leegtes af in het kleuren- en lijnenspel. Deze bieden Andrea Janssens de levensnoodzakelijke ademruimte en zijn een belangrijke bron van inspiratie voor het verdere proces. Soms worden kleuren en lijnen meermaals overschilderd, omdat zij soms even nodig zijn maar vervolgens weer mogen verdwijnen. Niet het einddoel is belangrijk, maar de weg die Andrea Janssens schilderend aflegt.

Engelse vertaling

For Andrea Janssens, painting is a quest to authentically translate elements from her own life story through the paint itself. Matters of the real world often serve as her starting points: something she has experienced or has read in the newspaper, something she has seen. Reports of injustices against women frequently serve as a motivating force; this is a theme that touches her personally. By contrast, it may also be a child’s drawing that inspires her.Her paintings are rarely figurative; in fact, over the years her work has become increasingly abstract. The clear ideas she has at the outset fade while she paints. Andrea Janssens’ process is distinctly intuitive, a feature of which is a very personal colour palette, predominated by a lived-in yellow ochre, a fleshy pink red and a dazzling display of pale blue. As she paints, colours and shapes take on a life of their own. Gradually, voids in the colours and lines are revealed. These offer Andrea Janssens essential breathing space and are an important source of inspiration for the continuing process. Sometimes colours and lines are repeatedly painted over; sometimes they are necessary, but then again, they may disappear. The end result is not important for Andrea. Rather, painting is the conduit through which she develops and explores her talents.Since her early childhood, Andrea Janssens (° Mortsel, Belgium 1953) has engaged in creative processes and has been driven by a formidable desire to create. She has a keen talent for interior design and drawing. A graduate of the Academy of Wilrijk, Belgium, Andrea Janssens undertook studies there in both drawing (1974-1979) and free graphics (1982-1987). Her talents come to their full potential when she enrolled in 1999 at the Antwerp Academy of Fine Arts. Also working there as a model, her time at the Antwerp Academy served as a period of self-reflection and self-acceptance, intensifying of her experience as a woman. Over the six years she spent there, Andrea indulged her imagination and the period became a true catalyst for her further artistic growth. Since 2008 Andrea Janssens has lived and worked in Terneuzen, The Netherlands, on the Scheldt; a place where she finds both peace and inspiration.