Rhea Strik

“De onmiddellijkheid van een moment uit te drukken,een werkelijkheid die altijd in beweging is en toch stil” beschouwt Rhea Strik als een belangrijk deel van haar werk.
Een net niet verloren gegaan ogenblik; in een impuls op papier gezet of opgeslagen voor ooit. Vrij van gedachten, abstract soms verwijzend.

Geleidelijk aan ontdekt Rhea Strik dat het werk misschien wel het meest gaat over datgene wat je niet ziet, maar wel kunt ervaren. De natuur is Rhea’s leermeester.

Acrylinkten, zeefdrukken en transparante panelen

Rhea Strik zag in de wens een open beeld te creëren dat niet gehinderd wordt door dichtheid of buitengrenzen, in ‘doorlaatbaarheid’ het antwoord. Een fascinerend gegeven; het beeld voegt zich naar lichtval en plaats en ook weer niet. Terwijl beeld en materiaal onderdeel worden van de directe omgeving, behoudt het tegelijkertijd zijn eigen karakter.

Het transparante paneel heeft in haar vorm en techniek een lange weg afgelegd. Het eerste is het aanbrengen van de inkttekening op papier. Deze wordt overgezet op transparant materiaal en vervolgens wordt er net zolang aan gewerkt totdat het oorspronkelijke karakter van het beeld er geheel in terug te vinden is en kan de laatste fase ingaan. De heldere zachte en harde delen worden op een doorzichtige wijze, koud of verhit samengevoegd. Vanaf dat moment heeft het zijn gewenste vormvastheid zoals de objecten laten zien.

Opleiding

Autodidact en Academie voor Beeldende Kunsten (Arnhem) – 1982 t/m 1985.
Visual Art – beeldende kunst en grafisch ontwerp (Nijmegen)