Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)

Over het CmK

Scholen en culturele instellingen in het hele land werken samen om kunst, cultuur en erfgoed in een doorlopende leerlijn vast onderdeel van het lesprogramma te maken.

Het CmK werkt eraan om losse cultuurlessen met elkaar en andere vakken verbinden. De creatieve ontwikkeling van de kinderen moet een doorlopend proces worden.

Co-creatie

Galerie De Ruimte werkt samen met de Cultuurloperscholen aan Cultuureducatie met Kwaliteit.

Om een goede co-creatie tussen aanbieder en school tot stand te laten komen, heeft Sigrid Rhemrev, galeriste, een grondstofcursus bijgewoond, ontwikkeld door het Kunstkwartier.

Doordat we hierdoor de taal van de scholen beter begrijpen, kunnen we vraag en aanbod goed afstemmen waardoor er een kwalitatieve co-creatie tussen aanbieder en school ontstaat.

Aanbod

In overleg met de school wordt er op maat een programma gemaakt met culturele activiteiten gekoppeld aan de culturele vermogens.

We werken met volgende 3 competenties:

  • Reflecterend vermogen – de leerling kan terugkijken op eigen ervaringen, deze interpreteren en er betekenis aan geven.
  • Creërend vermogen – De leerling kan op eigen wijze vorm geven aan zijn ervaring, waarneming, verbeelding en kennis.
  • Onderzoekend vermogen – de leerling kan vanuit een vraag zichzelf en zijn omgeving leren kennen.

De galerie biedt hiervoor volgende activiteiten aan :

  • Beeldende kunst kijken waarin accenten worden gelegd op gewenste competenties.
  • Workshops waarin accenten worden gelegd op gewenste competenties.

 

Cultureducatie met Kwaliteit
Cultuureducatie met Kwaliteit

Werkwijze Maatwerk

In een intakegesprek gaan we in op de leerlijn die de school hanteert.

Vervolgens kijken we hoe we de boogde leerdoelen voor de betreffende leerlingengroep, gekozen uit de drie competenties (reflecterend -, creërend – en onderzoekend vermogen) kunnen behalen met ons aanbod.

Cultuureducatie met kwaliteit

Screenshot website ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Waarom Galerie De Ruimte aanbieder is.

Galerie De Ruimte wil bijdragen aan goed en gevarieerd cultuuronderwijs. We zijn ons bewust dat dat de kunst verder reikt dan de muren van de galerie, musea en theaterzalen.

Cultuur manifesteert zich in veel verschillende gedaanten: in kunst, creatieve industrie, media, maar ook in politiek en samenleving.

Cultuur zit in ons allemaal en we dragen er allen aan bij. Het vormt ons, laat zien wie we zijn, wat we delen en wat ons onderscheidt.

Cultuur prikkelt, inspireert, creëert ruimte voor verbeelding, vormt identiteit, geeft kleur aan het leven.

Cultuur is zo waardevol omdat het kan aanzetten tot nadenken en kritische reflectie. Persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling is het gevolg.

Cultuur maken daagt uit tot experiment tot nieuwe ideeën andere zienswijze en zo uiteindelijk tot ontwikkeling.

Cultuureducatie met Kwaliteit

Wat biedt Galerie De Ruimte aan.

I – Kijken naar schilderijen

Kunstwerken vertellen vaak heel mooie en spannende verhalen. Ze laten soms ook dingen, voorwerpen, mensen, landen, tijden zien die we nog niet kennen. Er valt veel te ontdekken. Samen gaan we op ontdekkingstocht. Sámen zie je meer!

Vragen

Door middel van vragen en opdrachten stimuleren we de kinderen in het schilderij te duiken en van alles te ontdekken. Het onderzoekend en reflecterend vermogen worden gestimuleerd waarbij nieuwe vaardigheden worden aangeleerd.

Muziek

Om het kijken te stimuleren gebruiken we bepaalde technieken. De muziek is er een van.

Hoe beïnvloedt muziek het kijken naar het schilderij? Maakt het verschil als je klassieke muziek hoort? En wat doet het met je als je hetzelfde schilderij bekijkt en naar hiphop luistert? Of naar popmuziek?
Door muziek in te zetten nodig je de kijker uit op een andere manier te kijken. Je zult versteld staan van de verschillende visies/ kijk die de leerlingen hebben.

Beeldend actief

Hoe moeilijk is het om te beschrijven wat je ziet zonder te interpreteren?
We hebben een leuke actieve oefening voor deze opdracht waarbij ook het creërend vermogen gestimuleerd wordt.

II – Workshops

Om het creërend vermogen met materialen meer te ontwikkelen bieden we workshops aan.
In het op maat aangepaste programma zijn er verschillende workshops mogelijk onder begeleiding van een kunstenaar/kunstenares:

  • Kunst op de Tast – we ontdekken met klei hoe jouw tastzin ontwikkeld is.
  • Zen Zien Tekenen – een methode waarbij je al tekenend echt gaat zien.
  • Microscopieworkshop – maak je eigen gekleurde preparaat en leer over de ‘super-lego’ in de natuur.
  • Sjabloondruk – maak je eigen portret met deze eeuwenoude techniek.