Reservering en boekingsvoorwaarden / webwinkelrecht

Artikel 1 – Definities

Klant
De consument die of het bedrijf dat entreegeld betaalt aan Galerie De Ruimte voor een Activiteit/Evenement;

Boeking
Een boeking is het registreren van een financieel feit. Hierbij is de betaling tot stand gekomen van de entreegelden voor de activiteit/evenement door de Klant aan de galeriehoudster van Galerie De Ruimte.

Reservering
het vooraf bespreken van een plaats in Galerie De Ruimte. Hierbij is geen betaling van entreegelden tot stand gekomen.

Entreegelden
De prijs van deelname voor de activiteit/evenement.

Activiteit
De gebeurtenis waarbij – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend – je zelf actief een bezigheid doorvoert, waaronder – doch niet beperkt tot –  een workshop of een cursus ten behoeve waarvan entreegeld is betaald.

Evenement
De gebeurtenis waarbij – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend – een voorstelling wordt opgevoerd, waaronder – doch niet beperkt tot –  een lezing, toneelvoorstelling of een concert ten behoeve waarvan entreegeld is betaald.

Locatie
De plaats waar de Activiteit/het Evenement gehouden wordt;

Organisator
De galeriehoudster van Galerie De Ruimte die de Activiteit / het Evenement organiseert en waarmee de overeenkomst tot stand komt door boeking.

Galerie De Ruimte
Galerie voor hedendaagse kunst, gevestigd te Geldrop.

Website
De website www.galeriederuimte.nl

Artikel 2 – Algemene voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en aanbiedingen die tot stand komen door reservering en boeking tussen Galerie De Ruimte en de Klant.

Artikel 3 – Annuleren van Reservering

3.1 Annulering van de Reservering
Een annulering van de inschrijving via een e-mailbericht door de Klant aan de galeriehoudster is mogelijk tót de gestelde uiterlijke betalingsdatum.
Na het verstrijken van de uiterlijke betalingsdatum wordt de reservering automatisch overgezet in een boeking en gelden de regels voor annulering als beschreven in artikel 4.

Artikel 4 – Annuleren van Boeking

4.1 De periode na het verstrijken van de uiterlijke betalingsdatum is de boekingsperiode. Bij annulering in deze boekingsperiode krijgt u alleen teruggave van het entreegeld bij ziekte(verschijnselen).
4.2 Indien u reeds via bankoverschrijving de reservering heeft betaald en afwezigheid bent zónder afmelding, boeken wij de klant geen activiteit/evenementenkosten terug.
4.3 Bij een annulering van Boeking van één of meerdere lezingen uit een lezingenserie kunstgeschiedenis tijdens de lopende cyclus van de lezingenserie wordt geen entreegeld teruggeboekt. U krijgt wel de samenvatting toegestuurd van de gemiste lezing.
4.4 Indien u afwezigheid bent zónder afmelding, boeken wij de klant géén entreegeld voor de lezingenserie terug. De klant krijgt een samenvatting van de lezingenserie toegestuurd.

COVID 19

Bij annulering vanwege COVID 19 klachten waarbij u thuis moet blijven, restitueren wij het gehele bedrag voor de workshop en lezing. Wil je wel een samenvatting van de lezing uit een lezingenserie ontvangen dan krijgt u geen restitutie. 

Bij een ‘lock down’ waarbij Galerie De Ruimte het evenement moet annuleren restitueren wij het entreegeld.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

5.1 Galerie De Ruimte is niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma. Galerie De Ruimte  is evenmin aansprakelijk voor wijzigingen in het programma van  Activiteiten /Evenementen.
5.2 Galerie De Ruimte kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade van de Klant ten gevolge van overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal voorafgaand, tijdens of ten gevolge van een bezoek aan de Activiteit / het Evenement of de Locatie.
5.3 Indien en voor zover Galerie De Ruimte ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, kan de Klant daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.
5.4 Voor zover aansprakelijkheid van Galerie De Ruimte uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de ondergeschikten en / of hulppersonen van galerie De Ruimte.

Artikel 6 – Overmacht

6.1 In geval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën etcetera heeft galerie De Ruimte het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.
6.2 Indien en voor zover de Activiteit / het Evenement door de artiest/cursusleider, organisator wordt geannuleerd, zal Galerie De Ruimte aan de Klant over gaan tot terugbetaling van ticketgelden.Overige schade zal nimmer worden vergoed.
6.3 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Galerie De Ruimte wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop de Activiteit / het Evenement zal plaatsvinden. Mocht de klant het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan zal Galerie De Ruimte aan de Klant over gaan tot terugbetaling van ticketgelden (uitgezonderd servicekosten).Overige schade zal nimmer worden vergoed.

Artikel 7 – Webwinkelrecht – De retourvoorwaarden

7.1 De Klant heeft het recht om binnen 14 dagen, zonder opgave van redenen, een artikel retour te sturen (herroepingsrecht). Binnen deze termijn mag de Klant het artikel bekijken, beoordelen en/of passen zoals je ook in een winkel doet, tenzij anders vermeld.
7.2 De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag: waarop het artikel in bezit van de Klant is.
7.3 De Klant maakt gebruik van het herroepingsrecht door:
het geven van een retouropdracht via onze site www.galeriederuimte.nl – ‘contact’, of via info@galeriederuimte.nl.
7.4 Na het aanmelden van je retourzending, heeft de klant nog 14 dagen gelegenheid om het artikel daadwerkelijk te retourneren.
7.5 De klant kan het artikel alleen terug sturen als:
– het artikel compleet is
– Voor de eventuele waardevermindering die ontstaat omdat je het artikel op een op andere wijze hebt gebruikt dan je in een winkel zou doen, mogen wij de klant aansprakelijk stellen.
7.6 Is door het retour verwerken in onze administratie een tegoed ontstaan en heeft de Klant de bestelling vooraf via een bankoverwijzing betaald, dan storten wij dit zo spoedig mogelijk op rekening van de Klant. Dat betekent: binnen 5 dagen na verwerking van het retour en uiterlijk 14 dagen na je retour melding. De verzendkosten worden niet terugbetaald.

Adresinformatie

Galerie de Ruimte
Gasthuisstraat 7
7631CB Ootmarsum

Contact

06 33 02 31 29
info@galeriederuimte.nl

Lees de voorwaarden

Openingstijden

dinsdag t/m zondag 11:00-17:00 uur
en op afspraak.

 

 Kunstbrief