Reservering en boekingsvoorwaarden / webwinkelrecht

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

Definities :

Klant
De consument of het bedrijf dat een Ticket koopt via galerie De Ruimte voor een Activiteit/Evenement;

Boekingsovereenkomst
Een boeking is het registreren van een financieel feit. Hierbij is de betaling tot stand gekomen van de entreegelden voor de activiteit/evenement door de Klant aan de galeriehoudster van galerie De Ruimte.

Reservering
het vooraf bespreken van een plaats in galerie De Ruimte. Hierbij is geen betaling van entreegelden tot stand gekomen.

Entreegelden
De prijs van het ticket voor de activiteit/evenement.

Activiteit
De gebeurtenis waarbij – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend – je zelf actief een bezigheid doorvoert, waaronder – doch niet beperkt tot –  een workshop of een cursus ten behoeve waarvan het ticket is gekocht;

Evenement
De gebeurtenis waarbij – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend – een voorstelling wordt opgevoerd, waaronder – doch niet beperkt tot –  een lezing, toneelvoorstelling of een concert ten behoeve waarvan het ticket is gekocht;

Locatie
De plaats waar de Activiteit/het Evenement gehouden wordt;

Organisator
De galeriehoudster van galerie De Ruimte die de Activiteit / het Evenement organiseert en waarmee de overeenkomst tot stand komt bij aanschaf van het ticket;

Galerie De Ruimte
Galerie voor hedendaagse kunst, gevestigd te Geldrop.

Overeenkomst
De betreffende Overeenkomst tussen de Organisator en de Klant;

Ticket
Het toegangsbewijs tot een Activiteit/Evenement;

Website
De website www.galeriederuimte.nl

Directe verkoop
De verkoop van Tickets op locatie galerie De Ruimte, Molenstraat 2, 5664 HV Geldrop

E-ticket 
is een toegangsbewijs dat via het internet via de website van galerie De Ruimte toegezonden wordt bij reservering van deelname aan een Activiteit/Evenement.

Artikel 2 – Algemeen
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en aanbiedingen die tot stand komt tussen galerie De Ruimte en de Klant die een Ticket ter zake een door galerie De Ruimte georganiseerd Activiteit/Evenement Reserveert/Boekt.

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst
3.1 De overeenkomst inzake het bezoeken van een evenement tussen galerie De Ruimte en de Klant komt tot stand op het moment dat de Klant een toegangsbewijs voor het evenement bij Galerie De Ruimte koopt.

Artikel 4 – Tickets
4.1 Tickets kunnen door een Koper worden gekocht via de website van galerie De Ruimte of via directe verkoop op locatie galerie De Ruimte, Molenstraat 2, Geldrop.
4.2 Een Ticket bestaat uit een door galerie De Ruimte verstrekt document.
4.3 De door galerie De Ruimte geleverde Tickets zijn en blijven eigendom van de galerie De Ruimte. Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van de activiteit/het evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang. Galerie De Ruimte  mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de klant is).
4.4 Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

Artikel 5 – Overmacht
5.1 In geval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën etcetera heeft galerie De Ruimte het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.
5.2 Indien en voor zover de Activiteit / het Evenement door de artiest/cursusleider, organisator wordt geannuleerd, zal galerie De Ruimte aan de Klant over gaan tot terugbetaling van ticketgelden.Overige schade zal nimmer worden vergoed.
5.3 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door galerie De Ruimte  wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop de Activiteit / het Evenement zal plaatsvinden. Mocht de klant het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan zal galerie De Ruimte  aan de Klant over gaan tot terugbetaling van ticketgelden (uitgezonderd servicekosten).Overige schade zal nimmer worden vergoed.

Artikel 6 – Wijzigen/annuleren
6.1 Wijzigen/annuleren van een Reservering/inschrijving
Als Klant kunt u de Reservering annuleren of wijzigen.
Dit dient de Klant te doen via e-mail aan info@galeriederuimte.nl.
Een annulering van de Reservering  via  e-mailbericht is definitief als de galeriehoudster een mail met bevestiging naar de Klant heeft verstuurd en deze e-mail ook bij uw provider is aangekomen.
Annulering van de reservering/inschrijving tot 3 dagen (72 uur) voor aanvang.
Een annulering van de boeking via een e-mailbericht door de Klant aan de galeriehoudster is mogelijk tot 3 dagen voor aanvang van de activiteit/evenement.
Indien u reeds via bankoverwijzing de reservering heeft betaald, krijgt het bedrag terug geboekt minus een fee van € 10,- voor administratiekosten.
Annulering van de boeking binnen 72 uur voor aanvang.
Graag maken wij je er op attent dat bij afmelding minder dan 3 dagen voor de activiteit/evenement of bij afwezigheid zonder afmelding, wij helaas genoodzaakt zijn een no-show fee van € 30,- in rekening te brengen.
Indien u reeds via bankoverwijzing de reservering heeft betaald, krijgt u het entreegeld minus € 30,- teruggeboekt.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
7.1 Galerie De Ruimte is niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma. Galerie De Ruimte  is evenmin aansprakelijk voor wijzigingen in het programma van  Activiteiten /Evenementen.
7.2 Galerie De Ruimte kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade van de Klant ten gevolge van overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal voorafgaand, tijdens of ten gevolge van een bezoek aan de Activiteit / het Evenement of de Locatie.
7.3 Indien en voor zover galerie De Ruimte  ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, kan de Klant daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.
7.4 Galerie De Ruimte aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van Tickets door de Klant door welke oorzaak dan ook. In het geval galerie De Ruimte door de Koper om vervangende Tickets wordt verzocht, is galerie De Ruimte gerechtigd daar kosten voor in rekening te brengen.
7.5 Voor zover aansprakelijkheid van galerie De Ruimte Kunst uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de ondergeschikten en / of hulppersonen van galerie De Ruimte.

Artikel 8 – Webwinkelrecht – De retourvoorwaarden

8.1 De Klant heeft het recht om binnen 14 dagen, zonder opgave van redenen, een artikel retour te sturen (herroepingsrecht). Binnen deze termijn mag de Klant het artikel bekijken, beoordelen en/of passen zoals je ook in een winkel doet, tenzij anders vermeld.

8.2 De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag: waarop het artikel in bezit van de Klant is:

8.3 De Klant maakt gebruik van het herroepingsrecht door:
het geven van een retouropdracht via onze site www.galeriederuimte.nl – ‘contact’, of via info@galeriederuimte.nl.

8.4 Na het aanmelden van je retourzending, heeft de klant nog 14 dagen gelegenheid om het artikel daadwerkelijk te retourneren.

8.5 De klant kan het artikel alleen terug sturen als:

 • het artikel compleet is.
 • Voor de eventuele waardevermindering die ontstaat omdat je het artikel op een op andere wijze hebt gebruikt dan je in een winkel zou doen, mogen wij de klant aansprakelijk stellen.

8.6 Is door het retour verwerken in onze administratie een tegoed ontstaan en heeft de Klant de bestelling vooraf via een bankoverwijzing betaald, dan storten wij dit zo spoedig mogelijk op rekening van de Klant. Dat betekent: binnen 5 dagen na verwerking van het retour en uiterlijk 14 dagen na je retourmelding. De verzendkosten worden niet terugbetaald.

 

 

 

 

Agenda

 1. Expositie ‘Ruimte voor Kunst’

  24 augustus van 08:00 tot en met 28 oktober van 17:00
 2. KuBra-Art | expositie ‘Eenheid in verscheidenheid’

  31 augustus van 14:00 tot en met 21 oktober van 17:00
 3. Lezingenserie ‘Kunststromingen begin 20ste eeuw’

  23 oktober van 14:00 tot en met 20 november van 16:00
 4. KuBra-Art expositie ‘Licht op Symboliek’

  26 oktober van 14:00 tot en met 16 december van 17:00
 5. KunstXpo #24 – tentoonstelling

  2 november 2018 van 14:00 tot en met 6 januari 2019 van 17:00

Nieuwsbrief ontvangen?

Galerie De Ruimte logo

Wilt u de Nieuwsbrief ontvangen?

Vul dan hiernaast uw e-mailadres in.

Bedankt voor uw aanmelding. Controleer uw e-mail om dit te bevestigen.

Pin It on Pinterest

Share This